Inikah yang terjadi pada kami?

Yang mengikrarkan persahabatan

Di setiap sudut kenangan

Nyata? Ataukah sekadar kata?

Kami,

Terpisah oleh jarak

Dijauhkan kesibukan

Dialfakan dengan keegoisan

Diubah oleh waktu

Dan akhirnya terlupakan.

Hanya saja bukanoleh masa

Tapi dari diri kita masing-masing

Apa yang sebenarnya terjadi dengan kami?

Tapi ingat,

Kami = Tanpa kamu!

Advertisements